Whisky, cigg och en bok om Pamela Des Barres som var en av världens mest kända rock and roll-groupies under hippieeran på 1960- och 1970-talet.